Headhunting Stockholm

HEADHUNTING STOCKHOLM - HITTA RÄTT FOLK TILL DIN ARBETSPLATS

Att hitta rätt person till rätt plats är en av de absolut viktigaste – och svåraste – uppgifterna i ett företag. Varje år sker felrekryteringar som är mycket kostsamma för svenska företag. Rätt person på fel plats eller vice versa kan leda till långvariga problem, inte minst om det handlar om chefspositioner.

Letar ditt företag efter en vd, chef eller en medarbetare med specialkompetens? Vänd dig till oss, våra duktiga rekryterare och headhunters har erfarenheten och kompetensen som behövs för att hitta rätt. Vi har sysslat med headhunting i Stockholm under många år och har ett brett kontaktnät, en stor databas med kandidater och väl utvecklade analysmetoder. Detta ger dig stora möjligheter när du söker en lämplig kandidat till en viktig tjänst.

Att hitta rätt nyckelpersoner till företagsledningar är strategiskt viktigt för att nå framgång i den hårt konkurrensutsatta affärsvärlden. Vår erfarenhet sträcker sig över de flesta branscher och alla ledande positioner i en mängd olika verksamheter och företag.

möte

Effektiva bedömningsverktyg

Vi startade vår verksamhet redan 1999, och är därmed ett av Sveriges äldsta och mest erfarna företag inom rekryterings- och headhuntingbranschen. Vår affärsidé är att hjälpa till med rekrytering och headhunting av affärsmän och affärskvinnor och olika specialister. Vi arbetar inom flera olika branscher och på många olika nivåer inom affärsvärlden. Vi har ett bedömningsverktyg av högsta klass och obegränsat sökbara databaser med kandidater från många olika branscher.

Vi hjälper dig genom hela processen

Letar du med ljus och lykta efter rätt folk till en viktig position på ditt företag? Det är inte alltid så lätt att hitta rätt, så tveka inte att ta kontakt med oss. Om du anlitar oss för att headhunta den rätta personen, så får du hjälp med hela processen. Här är några av de saker som vi kan hjälpa dig med:

  • Innan den aktiva headhuntingen startar så kanske det kan vara bra att jobba brett med en annons. Vi har stor erfarenhet av att utforma platsannonser och vi kan dessutom erbjuda platsannonser på vår egen hemsida.
  • Du får möjlighet att söka efter tekniker, tjänstemän och andra yrkeskategorier som är aktivt arbetssökande. Vårt register är stort, men ändå överskådligt och smidigt att söka i, och omfattar en stor mängd olika yrkeskategorier.
  • Vi hjälper självklart till med intervjuer, analyser, utvärderingar och uppföljningar. Våra år i branschen har hjälpt oss att utveckla metoder för rekrytering och headhunting som med stor precision.

När du anlitar oss är det du själv som bestämmer vilken hjälp du behöver, och i vilken omfattning.

Headhunting i Stockholm i toppklass

Våra rekryterare och headhunters är mycket erfarna och i absolut toppklass på den svenska marknaden. Med vårt avancerade analysverktyg så hittar vår rekryteringspersonal rätt i det stora utbudet av möjliga medarbetare till just ditt företag.

Vad innebär egentligen headhunting? Det är ett ganska mytomspunnet begrepp, men är egentligen inte så märkvärdigt. Det handlar om att genom noggrann och detaljerad kartläggning identifiera och handplocka personer vid en rekrytering. Många tror att det bara går att rekrytera vd och andra toppchefer med hjälp av headhunting, men det stämmer inte. Det går precis lika bra att headhunta personer till lägre positioner i företag, bara man vet hur och var man ska leta.

intervju

Många företag behöver hjälp med rekryteringen

Enligt en undersökning som genomfördes av ett analysföretag nyligen så har fler än varannan rekryteringsansvarig svårt att hitta rätt person till vakanta positioner på olika nivåer. En stor del av de utfrågade personerna trodde också att det skulle bli ännu svårare i framtiden.

Detta innebär en stor risk för felinvesteringar. Enligt en annan undersökning kostar felrekryteringar många miljarder årligen, om man räknar på den affärspotential som går förlorad när inte rätt person hamnar på rätt position. En annan intressant siffra: svenska chefer uppskattar att 7 procent att deras arbetstid går åt till att rätta till misstag som görs av medarbetarna.

Många goda skäl att satsa på headhunting

Det finns alltså gott om affärsmässiga skäl att satsa på kompetent headhunting. I stället för ar att sätta in dyra annonser i tidningen för tiotusentals kronor, vänd dig till oss. Vi kan på ett systematiskt sätt hjälpa dig att få koll på de bästa personerna i branschen så kan du handplocka dem när du behöver mer personal med spetskvaliteter.

På företaget har vi i över 20 år rekryterat och headhuntat kompetent personal åt stora och små företag i många olika branscher. Tekniker, ingenjörer och IT-specialister, vd, toppchefer och medarbetare på mellannivå. Vårt noga framtagna och väl beprövade analysverktyg ger oss den kunskap som behövs när du vill anställa en person. En noggrann analys av erfarna och kompetenta headhunters ger dig som företagschef en ovärderlig trygghet i rekryteringsprocessen.

När vi headhuntar medarbetare med spetskompetens till våra kunder är träffsäkerheten stor, det är inte minst vår uppskattade 6-månadersgaranti ett bevis på.

Vi arbetar fram en kravprofil

När vi genomför headhunting åt en kund är vi med hela vägen från start till mål. Första steget är förstås att ordentligt ringa in vad som behövs för den aktuella tjänsten. I detta ingår att sätta upp en ordentlig kravprofil. Vilka krav ställer arbetsuppgifterna av kandidaten? Vilka utbildningar och erfarenheter behövs? En tydlig kravprofil är ett måste för att kunna träffa rätt i headhuntingprocessen.

När vi, tillsammans med kunden, hittat ett antal intressanta kandidater är det dags att gå ännu mer på djupet med intervjuer. Vi hjälper gärna till med planeringen. Vilka frågor ska ställas vid intervjun och hur ska man bemöta kandidaterna så att de känner sig bekväma? Därefter analyserar vi intervjuerna och tillsammans med dig kommer vi fram till den mest lämpliga slutkandidaten. Beslutet är självklart ditt i slutändan, men vi gör allt vi kan för att lägga upp för bästa möjliga beslut.

6-månadersgaranti skapar trygghet

Det slutgiltiga beslutet om vem som ska anställas är förstås arbetsgivarens, men vi gör alltid vårt bästa för att vara en hjälp på vägen.  Du kan känna dig trygg när du låter oss sköta din headhunting. Inte minst med tanke på vår uppskattade 6-månadersgaranti. Garantin fungerar som följer: om du med vår hjälp rekryterar en person som sedan inte blir kvar i sex månader, så hjälper vi dig med en ny rekrytering – kostnadsfritt. På det sättet minskar risken att då åker på en kostsam nit och kan därmed känna dig tryggare i rekryteringsarbetet. Vi var först i branschen att erbjuda den här typen av garanti, som är en stor trygghet på dagens arbetsmarknad, där folk ofta vill gå vidare i karriären.

Vi har under åren byggt upp ett väl fungerande arbetssätt när vi headhuntar nya medarbetare till affärsvärlden. Här är några av grundstenarna:

  • När vi letar efter tekniker och specialister siktar vi alltid på att nå en högre nivå genom att arbeta med stort engagemang, proffsighet och inte minst ett personligt tilltal.
  • Med hjälp av vårt mycket kvalificerade analyssystem så kan vi ta fram en detaljrik kravspecifikation för den aktuella tjänsten.
  • I vår headhunting använder vi en väl beprövad rekryteringsmetod som bland annat innehåller detaljerade personanalyser.
  • Våra headhunters är erfarna seniorer som har arbetat med försäljning i hela sina yrkesliv. Det gör att vi inte är specialiserade på en viss bransch.
  • Vår rekryteringsprocess består av flera olika delar: intervjuer, tester, search, headhunting och utbildning. Vi kan erbjuda dig hela processen eller delar av den. Du väljer själv vad du tycker behövs.
  • Efterarbete och uppföljning glömmer vi inte heller bort. Hur fungerar rekryteringen på kontoret, finns det något som vi göra bättre nästa gång?

 

kontrakt

En viktig och svår bedömning

Bedömningen av olika kandidaters lämplighet för aktuell tjänst är av största vikt när man ska rekrytera eller headhunta rätt person till en viktig arbetsuppgift. Men hur ska man tänka för att inte hamna fel? Vi är ju trots allt människor och inga robotar, och några garantier finns aldrig. Så mycket kan hända på vägen och all utveckling går ju inte åt rätt håll. Men vår långa erfarenhet från rekryteringsbranschen har gett oss några verktyg som är mycket användbara i processen.

Här är några kriterier som är bra att tänka på när man gör en bedömning av en kandidats lämplighet.

Har personen levererat/producerat på tidigare arbetsplatser?

Detta bör framgå av kandidatens cv och personliga brev. Vilka positiva avtryck en medarbetare gjort hos tidigare arbetsgivare säger mycket om personens lämplighet. Här är det självklart viktigt att kolla av kandidatens referenser från tidigare arbetsgivare.

Positiva egenskaper

Har kandidaten några positiva egenskaper som kan bidra på den nya arbetsplatsen? Det är viktigt att personen ger och inte tar energi. Personliga egenskaper är av största vikt för att en person ska kunna leverera i en ny roll, enbart kunskap och erfarenheter räcker inte. Kandidaten kanske har vissa egenskaper som passar utmärkt på en arbetsplats, men sämre på en annan. Även här är det också viktigt att ringa och kolla referenser från tidigare arbetsgivare.

Motivation

Vad motiverar och utmanar kandidaten att utföra ett gott jobb på nya arbetsplatsen? Karriär, självuppfyllande, högre lön, en vilja att göra ett bra jobb för laget? Är medarbetaren motiverad av rätt anledningar ökar chansen till ett bra utfört arbete. Kunskaper och erfarenhet är givetvis av största vikt när man rekryterar en medarbetare till en viktig post, men utan vilja att göra jobbet leder det ingen vart. Motivation kanske inte alltid slår klass, men det är i alla fall minst lika viktigt.

Kunskap och kompetens

Vi bedömer självklart om kandidaten har de rätta kunskaperna och kompetenserna för den aktuella tjänsten. Detta gör vi i nära samarbete med dig som kund, och när vi har bockat av alla områden och kan konstatera att en kandidat ligger rätt jämtemot den aktuella kravprofilen så kan vi utan problem presentera kandidaten för den aktuella arbetsgivaren.

Om du anlitar oss för headhunting i Stockholm så får du tillgång till en unik kompetensbank. Vi är ytterst noga med sekretessen och kan garantera att uppgifterna i databasen inte delas med någon annan part.

Vi har erfarenheten och kunskapen som krävs för att hjälpa dig att hitta rätt medarbetare. Det vi inte vet om rekryteringsbranschen är inte värt att veta! Dessutom har vi en stor förståelse och kunskap om försäljningsprocessen, vilket också är till stor hjälp när man jobbar med headhunting.

Växer ditt företag så starkt att du är i akut behov av ny personal? Har du gjort några misslyckade rekryteringar tidigare och känner att du behöver kompetent stöd när du söker nya medarbetare?

Vi har headhuntat personal i de flesta branscher

Genom åren har vi rekryterat och headhuntat många kompetenta medarbetare till arbetsplatser i olika branscher. Stora IT-företag,  förlag, läkemedelsjättar, teknikfirmor, hantverkare, byggbranschen, utbildning, ingen bransch är oss främmande. Hör gärna av dig till oss om du vill ha referenser från tidigare kunder, vi kan garanterat dela med sig av något som är relevant för dina behov. Vi har många nöjda och återkommande kunder som gärna berättar mer för dig.

Hör av dig till oss. Med hjälp av vår stora databas och våra noga utvecklade analysprogram så hjälper vi dig att hitta rätt medarbetare. Söker du jobb själv – skicka en cv så hamnar du i vår stora databas med kandidater. 

Välkommen att kontakta oss – ett ledande företag när det handlar om headhunting i Stockholm.

Våra headhunters kan hjälpa dig att hitta duktiga medarbetare!