Headhunting Stockholm

Vi hittar drömkandidaten till drömjobbet |

RÄTT MEDARBETARE
PÅ RÄTT PLATS

HEADHUNTING STOCKHOLM – HITTA RÄTT FOLK TILL DIN ARBETSPLATS

Välkomna till rekryteringsföretaget för dig som är i behov av hjälp med headhunting i Stockholm. Det är inte alltid rätt att hitta rätt på arbetsmarknaden – men det är vårt jobb att hitta kundens drömkandidat och kandidatens drömjobb,

Vårt arbetssätt går ut på flexibilitet, tillgänglighet och en närvaro i relation till kunder, konsulter och kandidater. När det handlar om headhunting så vill vi att processen ska fungera så smidigt som möjligt. På det sättet arbetar vi  för att tillgodose exakt de behov som kunden har. När du anlitar för rekrytering och headhunting så hjälper vi till hela vägen från inledande annonsering till att tjänsten är tillsatt.

möte

Vi tar fullständigt ansvar för hela rekryteringsprocessen

Vår rekryteringsprocess innebär att allt ansvar läggs på oss som levererar tjänsten inom headhunting i Stockholm. Vi utför hela arbetet från start till mål. Vi utformar annonsen, söker igenom databaser efter CV, telefonintervjuar kandidater, gör ett noggrant urval och genomför även de personliga intervjuerna. Först efter att detta arbete är genomfört så kontaktar vi kunden och presenterar de mest lämpliga kandidaterna.

JobMatch Talent ett beprövat test för headhunting

JobMatch Talent är det beprövade testet som vi använder för att kvalitetssäkrar våra rekryteringar. Testet är vetenskapligt dokumenterat och tar fasta på 30 olika arbetsrelaterade egenskaper som ger en nyanserad bild av den testade. Testet är utvecklat så att man på ett enkelt och smidigt sätt kan förutse kandidaten framtida arbetsprestation och se om den testade personens kravprofil motsvarar ditt företags behov. Detta system har flera stora fördelar: en av dem är att den fungerar på alla nivåer, från hög chefsnivå till produktion, service och administration.

Vår åsikt är att det är viktigt med en enkel, personlig och flexibel process inom headhunting. Vi lyssnar självklart till kundens tankar och önskemål om hur processen ska genomföras och vi lägger gärna fram förslag på lösningar baserade på dina åsikter och önskemål. 

Anlitar du oss när du är i behov av att hitta rätt personal så kan du vara trygg – vi vet vad vi gör och tar betalt först när vi har hittat rätt. Vi har även garanti på rekryteringen som en trygghet om något inte skulle gå som det är tänkt.

intervju

Många företag behöver hjälp med rekryteringen

Enligt en undersökning som genomfördes av ett analysföretag nyligen så har fler än varannan rekryteringsansvarig svårt att hitta rätt person till vakanta positioner på olika nivåer. En stor del av de utfrågade personerna trodde också att det skulle bli ännu svårare i framtiden.

Detta innebär en stor risk för felinvesteringar. Enligt en annan undersökning kostar felrekryteringar många miljarder årligen, om man räknar på den affärspotential som går förlorad när inte rätt person hamnar på rätt position. En annan intressant siffra: svenska chefer uppskattar att 7 procent att deras arbetstid går åt till att rätta till misstag som görs av medarbetarna.

Många goda skäl att satsa på headhunting

Det finns alltså gott om affärsmässiga skäl att satsa på kompetent headhunting. I stället för ar att sätta in dyra annonser i tidningen för tiotusentals kronor, vänd dig till oss. Vi kan på ett systematiskt sätt hjälpa dig att få koll på de bästa personerna i branschen så kan du handplocka dem när du behöver mer personal med spetskvaliteter.

På företaget har vi under åren rekryterat och headhuntat kompetent personal åt stora och små företag i många olika branscher. Tekniker, ingenjörer och IT-specialister, vd, toppchefer och medarbetare på mellannivå. Vårt noga framtagna och väl beprövade analysverktyg ger oss den kunskap som behövs när du vill anställa en person. En noggrann analys av erfarna och kompetenta headhunters ger dig som företagschef en ovärderlig trygghet i rekryteringsprocessen.

När vi headhuntar medarbetare med spetskompetens till våra kunder är träffsäkerheten stor, det är inte minst vår uppskattade garanti ett bevis på.

Personalen är alltid den viktigaste investeringen

Personalen är alltid den viktigaste investeringen som ett företag kan göra. Träffar man fel i rekryteringen så kommer set att kosta – både tid och pengar. Anlitar du oss för headhunting i Stockholm så hjälper vi dig att hitta rätt direkt. Detta uppnår vi genom att alltid göra ett effektivt, noggrant arbete. Vi gör allt för att våra kunder ska bli nöjda.
Vår vision är att möta och överträffa de förväntningar som våra kunder ställer på oss. För att nå detta resultat så använder vi en enkel, trygg och träffsäker process inom headhunting och rekrytering. Vi arbetar alltid för att skapa personliga och långsiktiga relationer med både kunde och kandidater. Men viktigast är förstås att alltid hitta rätt person till rätt position.

Här är några av de branscher där vi hjälper företag med headhunting:

 • Kontor/administration
 • Ekonomi /finans
 • Försäljning / marknad
 • Ledarskap / HR
 • IT
 • Teknik

Så här ser vår rekryteringsprocess ut, i sex enkla steg:

 • Kravprofilering. Första steget är att i samarbete med kunden göra en kravprofil över vad som kan förväntas av en kandidat som i framtiden ska arbeta som anställd i ert företag.
 • Annonsering och urval. Vår annonsering sker genom flera av de största sökkanalerna i Sverige, och vi har utöver dessa kanaler även tillgång till CV-databaser och ett eget nätverk där kandidater är sökbara parallellt med vanlig annonsering. De mest lämpade jobbkandidaterna väljs sedan ut för en inledande telefonintervju som senare eventuellt kvalificerar för en personlig intervju.
 • Presentation av kandidater. När vi har slutfört intervjuerna och avslutat gallringen så mottar ni som kund en klar och tydlig presentation av de bästa kandidaterna. Här bokar vi även in möten mellan kund och kandidater. Vi medverkar gärna som stöd vid dessa möten om kunden önskar det. Som sagt, vi är med våra kunder under hela processen.
 • Kvalitetssäkring. När tillsättningen av en tjänst börjar närmar sig så genomförs personlighetstester av de mest aktuella kandidaterna. Här tar vi även in referenser från tidigare arbetsgivare.
 • Anställning. Målet är nått! Efter de noggrant utförda tidigare stegen i denna headhunting-process så är det dags för kunden att ta beslut om vilken av kandidaterna som ska få den aktuella tjänsten.
 • Uppföljning. Var inte orolig för att vi lämnar dig i sticket när tjänsten är tillsatt av den mest lämpliga kandidaten. Efter att kontraktet är signerat så följer vi upp varje anställning och utvärderar om rekryteringen var lyckad.

 

Vid sidan om headhunting så sysslar vi även med personaluthyrning av konsulter. Detta innebär att den som anställs som konsult hos oss senare rekryteras till en kund och blir direktanställd i företaget. Att arbeta som konsult hos oss innebär alltså at du är anställd hos oss och i andra skedet hyrs ut till vår kund. Dessa uppdrag skiljer sig åt i tid, det kan handla om såväl korta vikariat som längre anställningsperioder. Många av våra konsultuppdrag har varit så lyckade för alla parter att de senare övergått i fasta anställningar.

kontrakt

En viktig och svår bedömning

Bedömningen av olika kandidaters lämplighet för aktuell tjänst är av största vikt när man ska rekrytera eller headhunta rätt person till en viktig arbetsuppgift. Men hur ska man tänka för att inte hamna fel? Vi är ju trots allt människor och inga robotar, och några garantier finns aldrig. Så mycket kan hända på vägen och all utveckling går ju inte åt rätt håll. Men vår långa erfarenhet från rekryteringsbranschen har gett oss några verktyg som är mycket användbara i processen.

Här är några kriterier som är bra att tänka på när man gör en bedömning av en kandidats lämplighet.

Har personen levererat/producerat på tidigare arbetsplatser?

Detta bör framgå av kandidatens cv och personliga brev. Vilka positiva avtryck en medarbetare gjort hos tidigare arbetsgivare säger mycket om personens lämplighet. Här är det självklart viktigt att kolla av kandidatens referenser från tidigare arbetsgivare.

Positiva egenskaper

Har kandidaten några positiva egenskaper som kan bidra på den nya arbetsplatsen? Det är viktigt att personen ger och inte tar energi. Personliga egenskaper är av största vikt för att en person ska kunna leverera i en ny roll, enbart kunskap och erfarenheter räcker inte. Kandidaten kanske har vissa egenskaper som passar utmärkt på en arbetsplats, men sämre på en annan. Även här är det också viktigt att ringa och kolla referenser från tidigare arbetsgivare.

Motivation

Vad motiverar och utmanar kandidaten att utföra ett gott jobb på nya arbetsplatsen? Karriär, självuppfyllande, högre lön, en vilja att göra ett bra jobb för laget? Är medarbetaren motiverad av rätt anledningar ökar chansen till ett bra utfört arbete. Kunskaper och erfarenhet är givetvis av största vikt när man rekryterar en medarbetare till en viktig post, men utan vilja att göra jobbet leder det ingen vart. Motivation kanske inte alltid slår klass, men det är i alla fall minst lika viktigt.

Kunskap och kompetens

Vi bedömer självklart om kandidaten har de rätta kunskaperna och kompetenserna för den aktuella tjänsten. Detta gör vi i nära samarbete med dig som kund, och när vi har bockat av alla områden och kan konstatera att en kandidat ligger rätt jämtemot den aktuella kravprofilen så kan vi utan problem presentera kandidaten för den aktuella arbetsgivaren.

Om du anlitar oss för headhunting i Stockholm så får du tillgång till en unik kompetensbank. Vi är ytterst noga med sekretessen och kan garantera att uppgifterna i databasen inte delas med någon annan part.

Vi har erfarenheten och kunskapen som krävs för att hjälpa dig att hitta rätt medarbetare. Det vi inte vet om rekryteringsbranschen är inte värt att veta! Dessutom har vi en stor förståelse och kunskap om försäljningsprocessen, vilket också är till stor hjälp när man jobbar med headhunting.

Växer ditt företag så starkt att du är i akut behov av ny personal? Har du gjort några misslyckade rekryteringar tidigare och känner att du behöver kompetent stöd när du söker nya medarbetare? Har du svårt att hitta kompetenta medarbetare till ditt företag? Du är välkommen att kontakta oss – ett ledande företag när det handlar om headhunting i Stockholm.

Våra headhunters kan hjälpa dig att hitta duktiga medarbetare!